top of page
kidsplay.jpg

VÅRE VERDIFULLE SMÅ

VÅR FELLES FRAMTID HAR SMÅ HENDER OG KORTE BEIN

I og rundt Mo i Rana er det til sammen 23 barnehager hvor samtlige har sine spesialiteter og særegenheter. De dekker et stort område. Fra Utskarpen Barnehage i vest og til barnehagen på Storforshei i nordøst er det 57 km. Felles for samtlige barnehager er vektleggingen av høg pedagogisk kvalitet, og fra høsten 2022 innføres løpende opptak ved barnehagene distriktet.

Ungene i Ranas barnehager løftes ungene fram av dedikerte og hengivne ansatte

I Rana kommune finnes 9 kommunale og 14 private barnehager. Byen og regionen forventer vekst i folketallet de neste årene, særlig blant småbarnsfamilier. Kapasitet i barnehagene og barnehagenes kvalitet er derfor et bevisst satsingsområde.

Mo i Rana, barnehage, kindergartens, Giga Arctic

1: Frikultbarnehagen Båsmo

2: Båsmobakken Barnehage

3: Båsmo Barnehage

4: Kirkebakken Barnehage

5: Ytteren Miljøbarnehage

6: Mjølan Barnehage

7: Frikultbarnehagen Selfors

8: Selfors Barnehage

9: Engveien Barnehage

10: Langneset Barnehage

11: Kirketunet Barnehge

12: Barnas Hus

13: Barnehagen Småtroll

14: Røverreiret Barnehage

15: Revelheia Barnehage

16: Vestvikheia Barnehage

17: Englia Barnehage

I tillegg til de sytten bynære barnehagene er det i Rana kommune barnehager på Storforshei og Skonseng, i Åga, Dalselv, Utskarpen og i Grønnfjelldalen.

Også i de øvrige kommunene på Nord-Helgeland er barnehagetilbudet godt. Samtlige kommuner ser på barnehagesatsing som et viktig virkemiddel for styrket bosetting.

Les mer om det lokale barnehagetilbudet på de enkelte kommunenes nettsider:

Mo i Rana, current vacancies, ledig stilling, Giga Arctic
bottom of page