top of page
housing2.jpg

BO I RANA

ET VARIERT MARKED AV BOLIGER OG DET BYGGES FOR FULLT

Mo i Rana er ingen storby, men har lykkes med å skape en viss urbanitet og samtidig beholde mye av det landlige og rurale. Denne utviklingen er nøye planlagt, og skal videreføres i Mo i Ranas byutviklingsplan som er under utarbeidelse. Mange blir positivt overrasket over hvor mye vegetasjon det er inne i selve bykjernen, og dette bidrar til fugle- og dyreliv og større trivsel. Å se haren fra rådhuset er ingen sjeldenhet, og ute i bydelene er rev, rådyr og elg nesten som naboer å regne. Boligmassen er svært variert, men velholdt. Her finnes blokkleiligheter i alle størrelser, villaer og rekkehus, og de siste årenes boligbygging har skapt sentrumsnære leiligheter av høy standard.

Byens historie og nokså raske boligetablering på 50- og 60-tallet, skapte flere tidstypiske borettslag med blokkleiligheter. De fleste leiligheter som omsettes i dag er renoverte og av høy standard, og borettslagene er veldrevne med solid økonomi og vedlikehold. De eldste borettslagene ligger i grei gang- eller sykkelavstand fra industriparken som var datidens viktigste arbeidsplass.

 

70- og 80-tallets boligbygging var preget av villaer, mens boligbyggingen de siste 25 årene har vært preget av leilighetskomplekser, rekkehus og frittstående boliger med profesjonelle utbyggere.

 

Mo i Rana er grovt sett delt fire av elvene Tverråga og Ranelva, samt av de bratte fjellskrentene vi kaller Ågaflåget. Sør for bykjernen ligger Åga og Hauknes, øst for Tverråga ligger Gruben, og nord for Ranelva ligger Selfors i øst, og Båsmo og Ytteren mot vest. 

Mo i Rana, Giga Arctic, housing

Størstedelen av Mo i Ranas innbyggere bor i bydelene illustrert ovenfor, men i den vidstrakte kommunen finnes en rekke alternative og populære bosteder, noen av dem med egne skoler og barnehager. Skonseng barneskole, Storforshei barne- og ungdomsskole, Utskarpen barne- og ungdomsskole ligger 15 - 30 minutters kjøring fra bykjernen, men har stor botrivsel og gode oppvekstmiljøer for barn og ungdom. I Dalselv og Grønnfjelldal er de små kommunale skolene nedlagt, men erstattet av montesorri-skoler. Også der er mange barnefamilier bosatt.

Mange med jobb i Mo i Rana velger å pendle fra nabokommunene, særlig fra Hemnes kommune i sør. Tettstedene Finneidfjord, Bjerka, Korgen og Hemnesberget er populære bosteder.

Prisnivået på boliger i Mo i Rana har alltid vært middels høyt, og er nå sterkt stigende. Mye skyldes etableringen av Freyrs battericellefabrikk, men også en generell optimisme i industrien og næringslivet for øvrig, skaper ny sysselsetting og større etterspørsel etter boliger.

I Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (2021) er prisene i og rundt Mo i Rana beskrevet slik:

"Kvadratmeterprisen for hus i sentrumskjernen ligger litt over prisen for hus i midtsonen. I 2020 var forskjellen mellom sentrumskjernen og midtsonen på 1.300 kroner per kvadratmeter, mens prisen var langt lavere i utkanten av kommunen. Dersom du var på flyttefot fra Utskarpen til den dyreste delen av Rana sentrum, måtte du i snitt betale nesten 8.500 kroner mer per kvadratmeter for huset du skulle flytte inn i."

Mo i Rana, Giga Arctic, housing

Klikk på illustrasjonen for å lese hele KBNNs analyse av boligmarkedet i Mo i Rana. Faksimile fra KBNN 2021

Mo i Rana, Giga Arctic, housing
Mo i Rana, Giga Arctic, housing
Mo i Rana, Giga Arctic, housing, bolig

Mo i Ranas nye og moderne skolebygg

Mo i Rana, Giga Arctic, housing
Mo i Rana, Giga Arctic, housing
Mo i Rana, Giga Arctic, housing
Mo i Rana, Giga Arctic, housing, bolig
Mo i Rana, Giga Arctic, housing
Mo i Rana, Giga Arctic, housing
Mo i Rana, Giga Arctic, housing, bolig

Det er 23 barnehager i og rundt Mo i Rana

bottom of page