top of page
sykkel2.jpg

DUGNAD, VAFFELKAKER OG SEIER

INGEN KAN VINNE ALENE

Organisert idrett har alltid stått sterkt i Mo i Rana, og flere av landsdelens store idrettslag har sin adresse her. Takket være et imponerende stort antall velholdte idrettsanlegg har mange idrettsgrener gode treningsforhold. Distriktet har gjennom årene fått en rekke OL-mestere og verdensmestere, og dagens idrettsgenerasjon er intet unntak.

Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst, ski

Naturgitte forhold gjør at skilek og langrenn er viktig for barneidretten i Mo i Rana. Foto: Rana kommune

De siste tiårene er det etablert mange nye idrettsanlegg i Mo i Rana og i distriktet rundt. Særlig hallidrettene har fått bedre betingelser, men nye kunstgressbaner både på Sagbakken, Ytteren og på Storforshei, 2,5 mil nord for byen, er også viktige tilskudd til barn og ungdom.

Fremdeles, heldigvis, står dugnadsånden sterkt, og mange av anleggene er bygd og realisert med dugnadsinnsats og støtte fra lokalt næringsliv. Rana kommune har gjort betydelige investeringer, og den nyrestaurerte Ranahallen er sammen byens badepark og oppvarmede utendørsbane for fotball, Moheia, selve rosinen i pølsa.

Motorsport har en særstilling i Mo i Rana, og Norges hovedarena ligger 25 km nord for byen. Arctic Circle Raceway er internasjonalt dimensjonert og er hver eneste sommer arena for nasjonale mesterskap. Mange førere betrakter banen som en av de beste i Europa.

Arctic Circle Raceway er den eneste av de norske riksarenaene som ligger i Nord-Norge. Foto: GBailey

Verdt å merke seg er at også i nabokommunene Hemnes, Nesna og Lurøy står idretten sterkt, og også der er dugnadsinnsatsen formidabel. Det er nesten umulig å være bosatt på Nord-Helgeland uten å bli involvert i dugnadsarbeid av en eller annen art, og det skaper trivsel og samhold.

Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst

Rana Sykkelklubb er en viktig bidragsyter til både nasjonal og regional sykkelsport. Foto: RSK

Som i de fleste andre kommuner er idrettslagene organisert i et idrettsråd. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i Rana og fungerer som en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsene og kommunen. Rana idrettsråd fordeler lokale idrettsmidler til de lokale lagene.

Nedenfor finner du linker til idrettsrådet og til de lag og foreninger i regionen som er registrert hos Norges Idrettsforbund.

 

Oversikten viser kun idrettslag med egne internettsider.

Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
ACM logo pluss.png
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
normalsk.png
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
fkr.jpg
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
HEMNES, NESNA OG LURØY KOMMUNE
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, idrettstilbud, barn, oppvekst
Mo i Rana, current vacancies, ledig stilling
bottom of page