top of page
Seed2.jpg

NHO NORDLAND

SETTER FRØ ÅRET RUNDT

26 000 årsverk rundt om i 1900 små og store bedrifter i fylket, er bare litt av det som forvaltes som gull hos NHO Nordland. Ambisjonene er nemlig å skape 30 000 nye arbeidsplasser innen kalenderen viser 2030.

NHON_bjartmann-simonsen_2.jpg

Daniel Bjartmann-Simonesen, regiondirektør NHO Nordland

NHO Nordland representerer over 1900 små- og store medlemsbedrifter med vel 26000 årsverk. Målet er å styrke bedriftene og forme fremtiden i Nordland. Arbeidet skal bidra til lønnsomme bedrifter som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling i nord, og være et godt fellesskap for seriøse bedrifter. Med et konkret mål om å skape 30 000 nye arbeidsplasser i nord innen 2030, og legge til rette for at Nordland kan ta sin posisjon i det grønne skifte. NHO Nordland jobber kontinuerlig med medlemsbedriftene for å legge til rette for at etablerte og nyetablerte bedrifter kan fortsette eventyret i Nordland. 

- Nu skjer d, sier sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

- Det er klondykestemning i nord. Fra Brønnøysund i sør til Berlevåg i nord, vokser store grønne industriprosjekter frem. Kartet fylles med prosjekter som vil bidra til å nå FNs klima- og bærekraftsmål, samtidig som vi skaper jobber og verdier vi kan leve av. Vi skal ikke bare tenke nytt, men også grønnere og smartere på det vi allerede er god på - her utpeker bedriftene i Mo i Rana seg som et flaggskip både regionalt og nasjonalt!

NHO Nordland
bottom of page