top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Batterifagskolen klar for opptak

Den planlagte fagutdanningen for ansatte til norsk batteriproduksjon ble mer innholdsrik og omfattende enn først tenkt. Den spennende fagskolen har derfor utsatt studiestarten til på nyåret, men om få dager kan de lærelystne levere sine søknader.

Battery
Med utdanning fra batterifagskolen vil man skille seg ut blant kandidatene på spennende stillinger. Foto: Dreamstime

Som de fleste vet så vil Freyrs battericellefabrikk i Mo i Rana ha behov for svært mange fagarbeidere, og det til en type produksjon ytterst få kjenner fra før. Den samme utfordringen deles av Morrow i Arendal og av andre aktører i den norske batteribransjen.

Enkelte har reist spørsmål om det i Norge er tilstrekkelig kompetanse å få fatt i, og våren 2021 satte Norsk Industri i gang prosjektet Battkomp som skulle kartlegge og analysere kompetansebehovet relatert til en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Med seg i arbeidet hadde Norsk Industri både LO og Prosess21, prosessindustriens veivalg fram mot 2050.

Prosjektet resulterte i en delrapport i oktober i fjor høst som kom med klare anbefalinger til landets fagskoler og universiteter.

Batterifagskolen, Freyr Battery, Giga Factory
Eirik Hågensen, rektor Fagskolen i Viken og til høyre Tommy Hvidsten, prosjektleder Batterifagskolen. Foto: Fagskolen Viken

Med basis i Battkomp-rapporten inngikk Fagskolen i Nordland og fire andre fagskoler et samarbeid for å etablere en relevant utdanning for den nye bransjens fagarbeidere. Nå er innholdet i fagskoleutdanningen endelig fastsatt, og prosjektleder Tommy Hvidsten hos Fagskolen i Viken, forteller at i bunnen ligger den veletablerte fagskoleutdanning for norsk industri.

- Ja, vi etablerer batterifagskolen på en veletablert og anerkjent mal, og så tilpasser vi denne for batteribransjen.

- Hva innebærer det?

- Vi har utviklet tre helt nye moduler i batterifagskolen. Den ene kalles batteriindustri og bærekraft, mens den andre kalles elektrokjemi og materialteknikk. Den tredje modulen kalles logistikk og sporbarhet i produksjonen, mens studiet ellers bygger på mye av innholdet i Industrifagskolen som ble igangsatt i 2019.

I slutten av januar i år kunne sluttrapporten av Battkomp leveres statsråden, og siden har arbeidet gått med høyt tempo. De ulike universitetene er for lengst i gang med å rigge sine utdanningsløp for å gjøre Norge til en spydspiss i verdens batteriproduksjon. Men det er ved batterifagskolen at flest studenter skal få sin utdanning.

- Hvem kan søke opptak?

- Den som har fagbrev i alle teknologifag, elektrofag og logistikk. Dessuten er det mulig å gjennomgå realkompetansevurdering dersom en har fem års praksis, forteller Tommy Hvidsten.

Han forteller videre at målgruppen for fagskolen både er kommende operatører i produksjonen og mellomledere med relevant ingeniørutdanning. Deler av utdanningen vil skje gjennom praksis i bedrift, slik at de tidlig ansatte hos Freyr vil ha et stort fortrinn.

Rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen, gleder seg stort over muligheten de nå skal gi fagarbeidere til å utdanne seg videre for å bidra i det grønne skiftet.

- Dette er et signaturprosjekt der vi oppgraderer «voksne» fagarbeidere til å kunne jobbe i ny, grønn energi, sier han.

Undervisningen vil bli lagt opp etter faginnhold og tilpasset studentenes situasjon og behov i bedriften hvor studenten jobber. Undervisningen vil foregå i samlinger på campus, på nett og om mulig ute i bedriftene.

Batterifagskolen er planlagt med totalt 60 studiepoeng. For å gi studentene en god forståelse av Industri 4.0 og digitalisert produksjon vil studiet delvis baseres på kjente moduler fra Industrifagskolen.

På nettsidene hos Fagskolen i Viken kan man tegne seg som interessert, og vil få tilsendt melding straks batterifagskolen åpner for søknader.


Link til prosjektet Battkomp

Link til Prosess21


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page