top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Byggingen av Norges nye storflyplass er igangsatt

Første spadestikk er unnagjort og nå konkluderer Oslo Economics med at lengre rullebane vil være lønnsomt for samfunnet. De mangeårige påstandene fra lokale drivkrefter er dermed bekreftet.

Scandinavian Airlines, Mo i Rana, Fagerlia, Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Det lokale selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling ble etablert april 2007, og planene for en ny storflyplass utenfor Mo i Rana var da allerede godt kjent. Tålmodigheten på Nord-Helgeland må derfor betegnes som enestående god, og nå sikter man mot første take off høsten 2025. Utbyggingen skjer i regi av statlige Avinor, som også står bak driften av de andre ledende flyplassene i landet.


Rana Blad kunne i dag fortelle at Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har sett på samfunnsnytten av å forlenge de planlagt 2200 meter med en flystripe på 2400 meter. Utredningen har sett på markedsgrunnlag, lønnsomhet og ringvirkninger av et slikt tiltak.


I rapporten skriver Oslo Economics: Vi finner at markedsgrunnlaget for interkontinentale ruter er svært begrenset fra nye Mo i Rana lufthavn, men at det likevel er lønnsomt å etablere den nye lufthavnen med en rullebane som er lengre enn 2.200 meter. Med en rullebane på 2.200 meter er det risiko for restriksjoner på bruk av rullebanen, også for rutetilbud innenlands og til og fra Europa. Gitt at Mo i Rana lufthavn uansett skal bygges, er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere denne risikoen ved å bygge en lengre rullebane. Dette sikrer at flyoperative forhold ikke legger begrensninger på muligheten til å realisere nytten av grunninvesteringen.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page