top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Celsa Armeringsstål styrker sin bærekraft

Celsa Nordics stål- og armeringsvalseverk i Mo i Rana er tildelt 121 millioner kroner av Enova for å realisere sitt planlagte bruk av hydrogen til erstatning for fossil energi. Dermed blir verdens mest miljøvennlige armeringsstål enda grønnere.

Celsa Armering, Mo i Rana, stål, Giga Factory, Freyr
Rødglødende billets på vei mot valsing til armeringsstål. Foto: Celsa Nordic

- Fornybar hydrogen har et betydelig potensial for å redusere klimagassutslippene i industrien, så vel som i transportsektoren. Dette er et prosjekt som kan ta Celsa nærmere målet om nullutslipp i 2050 og som kan bidra til nødvendig teknologiutvikling, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.


- Dette tiåret skal vi mer en halvere norske utslipp sammenlignet med 1990, og Celsa er en bedrift som jobber for å ta oss mot dette målet. I dag får Celsa støtte til å ta i bruk hydrogen som erstatning for fossil gass ved anlegget sitt i Mo i Rana, et godt eksempel på omstillingsevne vi trenger i norsk industri. Hydrogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet, og jeg vil gjerne gratulere Celsa og Mo i Rana med dette grønne prosjektet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

Celsas nye valseovn vil kunne bruke opptil 100 prosent hydrogen. Prosjektet består av ny ovn, nye brennere og nytt styringssystem.


-Dette prosjektet er viktig for at Celsa skal nå sine klimamål, sier Susanne M. Nævermo Sand, Head of Sustainability & Strategy CELSA Nordic/ prosjektleder for hydrogen etablering hos CELSA Armeringsstål.


-Teknologien vi i CELSA trenger som kan levere kraften som trengs for vår drift på 100 % hydrogen, finnes ikke i verden i dag. Vi vil derfor bli ledende teknologisk på grønn omstilling når dette står klart. Prosessen krever ekstrem innovasjonskraft fra flere av våre samarbeidspartnere og har en høy spredningseffekt både inne stålindustrien, men også andre aktører innen prosessindustrien. Med hydrogen som drivstoff i valseverket i Mo i Rana kan vi eliminere våre egne utslipp fra valseprosessen, noe som vil redusere det totale CO2-utslippet fra produksjonsprosessen i Mo med rundt 60%. Dette vil være et solid skritt fremover i det grønne skiftet, sier Sand.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page