top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Framtidsrettede investeringer hos Celsa Nordic

Investeringene som skal gjøre armeringsstål fra Mo i Rana enda mer klimavennlig er minst like spennende som de er store. Statkraft skal i industriparken produsere hydrogen av snø og vann, og renere blir det ikke. Visste du at 75 prosent av universets masse består av hydrogen?

Statkraft, Celsa og Mo Industripark AS signerte tidligere i sommer en intensjonsavtale om å etablere en grønn hydrogenverdikjede for industriell bruk. Målet er å erstatte Celsas fossile innsatsfaktorer med hydrogen basert på elektrolyse og å produsere et av Europas mest klimavennlige armeringsstål og -tråd.

Mens man til industrielt bruk har hentet hydrogen fra spaltet fossil naturgass, skal det i Mo i Rana produseres hydrogen fra elektrolyse, altså med strøm og vann. Mange har nok vært med på å lage hydrogen på skolen ved å stikke to ledninger fra et batteri opp i et glass vann, og sett læreren antenne det hele som knallgass.

Det er helt andre dimensjoner på Statkrafts kommende produksjonsanlegg. Anlegget skal etter planene stå ferdig i 2024 eller 2025, samtidig som Celsas nye gassfyrte ovn står ferdig. I denne ovnen skal stålbillets varmes opp til en temperatur som gjør at de kan valses til tråd og armeringsjern.

–Dette blir ikke noen enkel prosess akkurat. Samtidig som vi er i full drift, skal vi bygge opp den nye ovnen, sier Celsas valseverkssjef Petter Skatland til MIP Info.

Prosjektet skal utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen. Første steg vil være å etablere en produksjonsenhet som kan levere hydrogen til Celsa og andre bedrifter i industriparken. Hydrogengassen vil erstatte fossile energikilder og sluttproduktet blir et av verdens mest klimavennlige armeringsstål, basert på resirkulert skrap og vannkraft.

– For oss i CELSA er dette et langsiktig og viktig initiativ for å nå våre langsiktige bærekraftsmål. Vi er forpliktet til å møte samfunnets behov for kvalitetsstål uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. Derfor fokuserer vi på bærekraftig produksjonsteknologi som hydrogen, forteller Carles Rovira, administrerende direktør i Celsa Nordic i en pressemelding.

Celsa Nordic, rebar, Mo i Rana
Celsa Nordic produserer allerede verdens mest miljøvennlige armeringsstål.

– Hydrogen er et av de viktigste tiltakene for å dekarbonisere stålindustrien, og vi i Celsa ønsker å være en pioner innen bruk av hydrogen i produksjon av armeringsstål i både de nordiske og europeiske landene. Vi har allerede produksjonsteknologi som muliggjør bruk av hydrogen og kan ta i mot produksjon fra anlegget så snart det er oppe og går. Prosjektet er en del av vår strategi om å redusere CO2-utslippene med 50 % innen 2030 og eliminere utslippene innen 2050, avslutter Rovira.

Vi er vitne til en imponerende pionerinnsats fra Celsa Nordic. En EU-rapport kunne i fjor fortelle at jern- og stålindustrien er ansvarlig for omtrent 4 % av menneskeskapte CO2-utslipp i Europa, og 9 % på verdensbasis. Årsaken er industrien massive bruk av kull.

EU-rapporten fastslår at å erstatte kull med hydrogen produsert med fornybar energi vil gjøre det mulig å i stor grad dekarbonisere hele industrien. Rapporten at prinsippene rundt bruk av gassen er godt kjente, og oppfordrer industrien til å ta grep. Det er denne oppfordringen Celsa Nordic, Statkraft og Mo Industripark nå har tatt tak i.

I tillegg til ombygginger i valseverket skal også Celsa strengstøpemaskin bygges om. I dag er maksimal lengde på de ferdig stålemnene, såkalte billets, ni meter. Den nye hydrogenfyrte emneovnen vil gi plass til stålemner på hele fjorten meter. Den økte lengden krever også at utstyr for transport mellom stål- og valseverk bygges om.

– Vi kommer til å trenge nesten alle faggruppene som finnes hos bedriftene i Mo Industripark i dette prosjektet, forteller Petter Skatland til MIP Info.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page