top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Freyr får fire milliarder i statlige garantier

Staten bidrar sterkt med lånegarantier til Freyr Battery og til Giga Factory som er under bygging i Mo i Rana. Næringsministeren er offensiv, men holder foreløpig kortene tett ved brystet om hvor mye mer staten skal bidra med for å lykkes med regjeringens nye batteristrategi.

Battery, Giga Arctic, Freyr

– Jeg mener dette er et godt eksempel på aktiv næringspolitikk, uttalte næringsminister Jan Christian Vestre til Dagens Næringsliv.


Statsråden besøkte Freyrs pilotfabrikk i Mo i Rana i anledning fremleggingen av regjeringens strategi for å styrke Norges posisjon som batteriprodusent. Bakteppet for regjeringens strategi er erkjennelsen av at den internasjonale etterspørselen etter batterier er nær tredoblet de siste fem årene.


Regjeringens strategi består av ti punkter:

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden

  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer

  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land

  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital

  5. Fremme kompetansetilgang

  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang

  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur

  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser

  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst

  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter

Jan Christian Vestre, Freyr Battery, Mo i Rana
Næringsminister Jan Christian Vestre (AP)

Regjeringens målsetting er at Norge med aktiv næringspolitikk kan ta betydelige markedsandeler i hele den internasjonale batteriverdikjeden, fra bærekraftig utvinning av mineraler til battericelleproduksjon, og til produksjon av batterier og senere resirkulering.


Lånegarantiene på fire milliarder kroner stilles via Eksfin, Eksportfinansiering Norge på konvensjonelle vilkår.


Samtidig kunne Freyr Battery kunngjøre at selskapet på basis av avtalene med Eksfin, har godkjent utvidelsen av det planlagte Giga Arctic-prosjektet til en årlig kapasitet på 29 GWh.


– I dag markerer nok en viktig milepæl for FREYR på vår vei til giga-skala produksjon av rene batteriløsninger. Med vår utvidede anleggskapasitet, akselererende kommersielle momentum og sterk støtte fra Eksfin, andre ECA'er og finansinstitusjoner, representerer Giga Arctic en av Norges største industrielle investeringer på land de siste tiårene, sier Torstein Dale Sjøtveit, grunnlegger og administrerende styreleder i FREYR i en pressemelding.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page