top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Grønn omstilling under bakkenivå

Verdens første karbonfrie jernmalmgruve skal være i drift i løpet av 2025. Rana Gruber og Sandvik har inngått ambisiøs intensjonsavtale.

Sandvik, mining, Rana Gruber, Mo i Rana
Sandvik is developing several heavy machines for the mining industry. Foto: Sandvik

Den internasjonale bergverksindustrien bidrar med 2 til 3 prosent av globale CO2-utslipp og har en viktig rolle å spille i de målene om utslippsreduksjon. For å nå et klimaendringsmål på 1,5°C innen 2050, må verdens gruveindustri redusere direkte CO2-utslipp til null. Oppmuntrende nok viser en analyse fra McKinsey at løsninger for å nå størstedelen av utslippene vil bli økonomisk lønnsomme i løpet av dette tiåret.

Men Rana Gruber, jernmalmselskapet i Mo i Rana, er langt mer ambisiøs. Selskapet har i flere tiår drevet sitt store oppredningsverk med fornybar elektrisk kraft, men i gruvene deres er det rom for forbedringer. Derfor har selskapet besluttet å elektrifisere den tunge maskinparken.

I en intensjonsavtale med Rana Grubers utstyrsleverandør, SANDVIK, har gruveselskapet satt som mål å gjøre driften av gruven helt utslippsfri i løpet av 2025.

For Sandvik innebærer det leveranser av langt mer enn elektriske maskiner. For å kunne drive en gruve døgnkontinuerlig, sommer som vinter i arktiske strøk, vil det være behov for en kompleks elektrisk infrastruktur og for stasjoner for hurtige bytter av batteriene.

– Vi skal hjelpe til med å finne ut hvor det er best å utplassere stasjoner for å bytte av batteriene. Det handler om å finne gode lokasjoner basert på hvordan de ulike maskinene brukes inne i gruva, sier visepresident Christian Bjorne for Sandviks virksomhet i Nord-Europa til lokalavisen Rana Blad.

Den store endringen til å bli verdens første jernmalmgruve er allerede en pågående aktivitet for Rana Gruber. Selskapet har kjøpt flere busser og servicebiler, og selskapet ser frem til å gjennomføre resten av endringen.

– Med dagens drivstoffpriser skulle jeg gjerne hatt de batteridrevne maskinene på plass. Det er ingen tvil om at det å kjøre på strøm er god forretning. Vi har langsiktige og gode elkraftavtaler, sier administrerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe til Rana Blad.


Les mer om Rana Gruber

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page