top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Innovasjon Norge ser norsk batteri-framtid

Verdens og Europas produksjonskapasitet for batterier vil øke kraftig de neste par tiårene. Om den blir firedoblet eller tyvedoblet innen 2030 er umulig å fastslå med særlig grad av sikkerhet.

Innovasjon Norge, Freyr Battery, Mo i Rana, Giga Arctic

Innovasjon Norge går offensivt ut og maner til stor norsk satsing på produksjon av battericeller. De viser til at mange land og bilprodusenter har store ambisjoner om å øke salget av elbiler i årene og tiårene som kommer. USA satte nylig et mål om at halvparten av alle nyregistreringer skal være elbiler innen 2030. I EU skal alle nye biler være elektriske innen 2035, mens det norske målet er at alle nye biler skal være elbiler senest i 2025.


I en pressemelding skriver Innovasjon Norge at de fleste land i verden har fått på plass støtteordninger for elbiler, men selv uten slike ordninger kommer antakelig andelen elbiler til å stige kraftig. Dette vil innebære en sterk vekst i etterspørselen for batterier.


Ifølge Innovasjon Norge vil verdens og Europas produksjonskapasitet for batterier øke kraftig de neste par tiårene. Om den blir firedoblet eller tyvedoblet innen 2030 er umulig å fastslå med særlig grad av sikkerhet. Konsulentselskapet McKinsey anslår at Europa vil etterspørre batterikapasitet på 900 gigawattimer i 2030. Det tilsvarer 9 millioner personbiler hvis all kapasiteten brukes på dette. I fjor produserte Europa om lag 10 millioner personbiler. IPCEI har et lavere anslag, og antyder Europa vil etterspørre batterikapasitet på mellom 400 og 800 GWh i 2030.


Hvor mange fabrikker trengs for å produsere denne batterikapasiteten, spør Innovasjon Norge og svarer slik:


La oss si at gjennomsnittlig batteristørrelse fremover blir 100 kWh. En fabrikk, eller gigafabrikk som batterifabrikkene kalles, bygges nå for å kunne produsere 30-50 GWh i året. Freyr har ambisjoner om å produsere 43 GWh årlig på Mo innen 2025. Med en europeisk etterspørsel på for eksempel 750 GWh, vil det kunne være 20-40 fabrikker i Europa innen 2030.


McKinsey mener at Norge bør kunne ta 25 prosent av dette markedet, og at det i tilfelle vil bety en verdiskaping på 40 milliarder kroner og 20.000-30.000 årsverk i fabrikkene. Det vil i så tilfelle bli en betydelig andel av industrisysselsettingen i Norge, som var 200.000 årsverk i 2021.


Kommentit


Kommentointi on poistettu käytöstä.
bottom of page