top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Verdensledende beslutningsstøtte til norsk næringsliv

Som del av et nytt samarbeid overtar Nemko som ny eier av SINTEF Norlab, landets største norskeide laboratorieselskap. Nemko og SINTEF etablerer samtidig et strategisk samarbeid om innovative løsninger for industriens omstilling til en mer bærekraftig og digitalisert økonomi.

Nemko Norlab, Mo i Rana, laboratorium, Freyr Battery, Giga Factory

Norge har industri som er offensiv og godt posisjonert for å ta del i den digitale omstillingen mot nullutslipp og en sirkulær økonomi. Dette vil kreve nye løsninger knyttet til testing og sertifisering av teknologi og miljøovervåkning, der SINTEFs forskningskompetanse og Nemkos sterke test- og sertifiseringsmiljø utfyller hverandre svært godt. Sammen skal partene lede an i utviklingen av nye innovasjoner knyttet til bærekraft og digitalisering, og forsterke partnernes rolle internasjonalt.


Samarbeidspartnernes sterke markedsposisjon og kompetanse innen testing og verifikasjon av mat/vann, materialer, bærekrafts- og livssyklus-analyser, miljø- og utslipps-overvåkning, samt innsamling og forvaltning av data gjennom sensorer og digitale verktøy, er områdene som vektlegges i den nye samarbeidsavtalen. Tjenester og forretningsutvikling vil rettes mot markedsområder som landbasert industri, akvakultur, elektronikkindustrien og batteriverdikjeden.


– Vi er svært tilfredse med å overføre eierskapet til en ny eier med tydelige nasjonale og internasjonale ambisjoner for selskapets videre utvikling. Gjennom samarbeidet forsterkes et systematisk innovasjonsarbeid for fremtidsrettede løsninger og økt konkurransekraft, sier forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF.


– Sammen vil Nemko og SINTEF kunne støtte industrien i alle faser av forskning, produktutvikling, produksjon og markedsadgang, sier Per Ove Øyberg, leder i Nemko Group.


Etter eierskiftet endrer SINTEF Norlab nå navn til Nemko Norlab.

– Samarbeidet med SINTEF innebærer spennende utviklingsmuligheter for Nemko, Nemko Norlab og våre ansatte. Vi har svært høy kompetanse og en sterk posisjon i det norske markedet. Jeg er trygg på at vi vil bidra aktivt til videre utvikling av Nemko i samarbeid med SINTEF, både i Norge og i utlandet, sier daglig leder i Nemko Norlab, Eigil Dåbakk.


Les mer om Nemko Norlab her: https://nemkonorlab.no

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page