top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Ny teknologi-lab i Mo i Rana

Mechatronics Innovation Lab, Nord universitet og Nordland fylkeskommune etablerer et nytt tilbud for undervisning, industri og næringsliv.

Mechatronics Innovation Lab, Nord universitet, Mo i Rana, Nordland fylkeskommune

Universitetet i Agder kan i dag fortele på sine nettsider at deres Mechatronics Innovation Lab inngår samarbeid med Nord Universitet og Nordland fylkeskommune om etablering av et helt nytt, spennende og industrirettet undervisningstilbud i Mo i Rana.


Den nye satsingen har fått navnet TechLab og skal være et senter for opplæring og testing av digitale verktøy og teknologi. Målet er å eie, leie og ha kompetanse på teknologi, robotikk og digitalt utstyr og bidra til at undervisere, studenter, forskere, elever, næringsliv og offentlig sektor får tilgang til kunnskap om digitalisering.


- Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad har et nasjonalt oppdrag med å øke innovasjonstakten i Norge, og ønsker å styrke vår satsning og aktivitetsnivå i Nord-Norge. Gjennom vårt eierskap i TechLab legger vi til rette for nettopp dette, sier daglig leder i MIL, Lene Merethe Liodden på UiAs nettsider.


Fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland, skriver at den nye satsingen skal være en pådriver for innovasjon, og samtidig være et lavterskeltilbud for å øke spesielt små bedrifters konkurransedyktighet i møtet med det grønne skiftet, digitaliseringen, og regionens demografi- og kompetanseutfordringer.


- Selskapet er etablert for å gjøre det rimeligere og ikke minst enklere for undervisning, industri og næringsliv å bli kjent med moderne digitale løsninger, uten å måtte ta de større investeringene selv, forteller Haukland.


Prorektor Ketil Eiane hos Nord universitet er strålende fornøyd, og sier at for Nord Universitet er det positivt at Nordland fylkeskommune forplikter seg sammen med universitetet.


- Dette er et solid eierskap som sammen med Mechatronics Innovation Lab sørger for at ikke bare bedrifter, men også videregående skoler og fagskolen i Nordland får tilgang på bredere kompetanse, sier Eiane.

Styret i TechLab består av styreleder Gry Alsos, (dekan på Handelshøyskolen Nord universitet), styremedlem Torger Lofthus (daglig leder i Lofthus AS) og Lene Merethe Liodden (daglig leder i Mechatronics Innovation Lab). En av styrets første oppgaver blir å ansette daglig leder.

Mechatronics Innovation Lab i Grimstad ble etablert I 2017 og er eid av Universitetet i Agder og Norce.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page