top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Regjeringen utnevner MIP-direktør som medlem av energikommisjon

Administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen, ble i dagens statsråd utnevnt som medlem i regjeringens energikommisjon som skal se på energibehovene i Norge og foreslå tiltak for økt energiproduksjon.

Marte Mjøs Persen, Arve Ulriksen, Mo Industripark, Mo i Rana
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen har i dag oppnevnt en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.


— Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft i flere tiår vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn, og sikret vanlige folk lave strømpriser. Regjeringen ønsker at dette også i fremtiden skal være et fortrinn som bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Derfor har vi nå oppnevnt energikommisjonen, uttaler olje- og energiminister Marte Mjøs Persen på regjerings nettsider.


Kommisjonen består av 15 medlemmer og skal ledes av professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard. Kommisjonen skal levere en samlet utredning til Olje- og energidepartementet innen 15. desember 2022.


En hovedoppgave for kommisjonen er å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning.


Vurderingene skal blant annet skje på grunnlag av et oppdatert faktagrunnlag om kraftsituasjonen 2021-22, evaluering av strømstøtteordningen og strømnettutvalgets rapport.

Energikommisjonen, Lars Sørgard, Arve Ulriksen, Mo Industripark, Mo i Rana
Leder av Energikommisjonen, Lars Sørgard. Foto: Konkurransetilsynet

— Jeg ser fram til å lede dette spennende og viktige arbeidet. Vi skal analysere problemstillinger som er svært viktige for Norge. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppdraget sammen en kommisjon som består av medlemmer med stor kunnskap på dette området, sier kommisjonens leder Lars Sørgard.


Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

 • Hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring

 • Perspektiver for utviklingen i kraftforbruket

 • Potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon

 • Perspektiver for forsyningssikkerheten

 • Sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Foruten Arve Ulriksen består industrikommisjonen av følgende medlemmer:

 • Lars Sørgard (leder)

 • Øistein Andresen i Eidsiva Energi

 • Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Sverre Gotaas fra Herøya Industripark

 • Anniken Hauglie fra NHO

 • Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes

 • Silje Ask Lundberg, som frem til i fjor var leder i Naturvernforbundet

 • Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss

 • Samfunnsøkonom Kjell Roland

 • Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi

 • Helene Seim fra Boliden i Odda

 • Liv Monica Stubholt, som er jurist og tidligere har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet

 • Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom

 • Are Tomasgard fra LO

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page