top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Søker etter mer bærekraftige ambulansetjenester

Helgelandssykehusets tre ambulansebåter tilbakela 153 160 km rundt om på Helgeland i 2021, og forbrukte 645 000 liter diesel. Nå tar helseforetaket initiativ ovenfor industrien for å finne en mer bærekraftig løsning.

Helgelandssykehuset, Mo i Rana, bærekraft, ambulansebåt, drivstoff, elektrisk båt
En av Helgelandssykehusets tre ambulansebåter. Foto: Helgelandssykehuset

Tilbakelagt distanse for ambulansebåtene på Helgeland tilsvarer tre reiser tur/retur sjøveien til New Zealand, så det hersker liten tvil om at både de klimatiske og økonomiske innsparingene kan vær betydelige. Drivstoffprisene de siste årene har heller ikke vært særlig helsevennlige.


Spesialisthelsetjenesten i Norge har satt seg klimamål om å redusere sine CO2-utslipp med 40 % innen 2030. Helgelandssykehuset HF og Sykehusinnkjøp HF er nå gang med et forprosjekt for å vurdere muligheten for å anvende mer miljøvennlige ambulansebåter i fremtiden. Forprosjektet fikk nylig et tilsagn på 300 000 kroner fra Forskingsrådet kan Helgelandssykehuset fortelle på sine nettsider.


De gjeldende kontraktene for ambulansebåter utløper våren 2025, og kan forlenges til 2027. Ønsket er å bruke utslippsfrie ambulansebåter når neste kontraktsperiode starter, dersom forprosjektet viser at dette er realistisk.


Det er en spennende sondering Helgelandssykehuset har tatt initiativet til, og for å gjøre de nødvendige vurderingene som kreves, har sykehuset sammen med helseforetakenes felles innkjøpstjeneste, invitert til innspill fra maritime fagmiljøer og fra bedrifter innenfor helseteknologi, digitalisering og grønn energi. Dette inkluderer leverandører og forskingsmiljøer som også vil være sentrale i å senere utvikle en eventuell utslippsfri ambulansebåt.

Pål Madsen er klinikksjef ved prehospital klinikk ved Helgelandssykehuset HF. Klinikken har ansvar for transport og behandling av pasienter før de ankommer de to sykehusene på Helgeland.

– Markedet tilbyr i dag utslippsfrie fartøy, men det kreves innovasjon for å produsere båter som kan betjene en tidskritisk tjeneste slik en ambulansebåt gjør. De må kunne gi rask respons, ha god rekkevidde og høy hastighet. De skal også ha mulighet for tidlig akuttmedisinsk behandling samt virtuelle avstandskonsultasjoner, sier han på sykehusets nettsider.


Så før dette tiåret er omme kan kanskje ambulansebåtene på Helgeland tilbakelegge sine lange distanser med batterier produsert i samme region.

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page