top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Tilbakeføring til normal drift ved sykehuset i Mo i Rana

Etter en periode med noe usikkerhet om den videre organiseringen av blant annet tarmkreftkirurgi, har styret i Helse Nord vedtatt å gjenopprette normal aktivitet for kreftbehandling i Mo i Rana. Styrets vedtak er endelig, og gjør at fagmiljøet i Mo i Rana kan videreføre den 25 år lange kompetanseoppbyggingen.

Helgeandssykehuset, Mo i Rana, bløtdelskirurgi, tarmkreft

For Helgeland er gjenopptakelsen av tarmkreftkirurgien av stor betydning for pasientsikkerheten og for behandlingskvaliteten. I de to årene utredningen har pågått har kreftpasienter fra Helgeland måtte reise til sykehusene i Bodø eller Trondheim, begge sykehusene med kapasitetsutfordringer.

Sykehuset i Mo i Rana har i en årrekke vært anerkjent for sitt gode fagmiljø, og har vært alene i regionen om å ha fullverdig akuttkirurgisk beredskap i både generell kirurgi og ortopedi. Det ortopediske fagmiljøet i Mo i Rana er blant de fremste i Nord-Norge, og har lyktes å rekruttere til seg spesialister fra både inn- og utland.


Det er denne erkjennelsen som ligger til grunn når sykehusets eier, Helse Nord har vedtatt at regionens tarmkreftkirurgi i Mo i Rana skal videreføres. Vedtaket som har latt vente på seg, gjør at fagmiljøet kan gjenoppta rekrutteringsarbeidet.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page