top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Internasjonal allianse setter en fot i Mo i Rana

Nordlandsforskning som har avdeling i Mo i Rana, blir sammen med Nord universitet en del av en internasjonal universitets- og forskningsallianse.

Sea-EU

Nettavisen Khrono kunne i går fortelle om samarbeidet. Alliansen som Nord universitet går inn i, SEA-EU, er av stor prestisje. Partnerne skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og i tillegg fremme andre samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati. Siktemålet for SEA-EU er å bli en internasjonal rollemodell for samhandling innen EU.


For Nordlandsforskning som eies av Nord Universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning i felleskap, er dette av stor betydning. Nordlandforsknings direktør, Iselin Marstrander sier i en pressemelding i dag at hun ser det som svært stimulerende og spennende å få anledning til å løfte Nordlandsforsknings nettverk til Europa, og at dette vil by åå nye relasjoner og muligheter.


– Vi har mye kompetanse og forskningssamarbeid på områder knyttet til hav og kyst, og har særlig fokus på nordområdene og Arktis. Vi har prosjekter på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Marstrander.

Nordlandsforskning, direktør, Iselin Marstrander
Nordlandsforsknings direktør, Iselin Marstrander. Foto: Hanne Risa

SEA-EU er en stor aktør. Til sammen har partnerne i alliansen mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte som vil nyte godt av målsettingene som alliansen har satt, skriver Khrono på sine nettsider.


SEA-EU har som mål å tilby fremragende utdanning og forskning, for å bygge en inkluderende, bærekraftig og tilpasningsdyktig fremtid for både menneskeheten og planeten, med spesielt fokus på havet som forener alliansepartnerne.


En slik visjon kan Nordlandsforskning slutte seg til.

– Vi har mye kompetanse og forskningssamarbeid på områder knyttet til hav og kyst, og har særlig fokus på nordområdene og Arktis. Vi har prosjekter på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Marstrander.


– Vi vil kunne bidra godt faglig i denne alliansen, samtidig som vi får tilgang til forskningsmiljøer, bedrifter, offentlige aktører og ideelle organisasjoner som opererer i samme interessefelt.


Alliansen har fått på plass en fireårig finansiering som løfter satsingen fra prosjektskisse til realisering. Marstrander og Nordlandsforskning er klar til å brette opp ermene.

– Vi gleder oss til å møte samarbeidspartnere og se hvordan vi konkret kan utnytte disse mulighetene sammen med Nord universitet, sier Nordlandsforsknings direktør.


Nord Universitet Nord universitet ble etablert 1. januar 2016. Universitetet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag.


Nordlandsforskning AS inngår i konsernet Nord universitet som et randsoneinstitutt.

Stiftelsen Nordlandsforskning

Stiftelsen Nordlandsforskning er en allmennyttig stiftelse opprettet av Nordland fylkeskommune i 1979. Stiftelsen har som formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskaping i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forsknings- og utdanningsmiljøer. I 2010 ble forskningsaktiviteten skilt ut og formålet ivaretas av datterselskapet Nordlandsforskning AS.


Nordlandsforskning AS eies av Nord universitet (51 prosent) og Stiftelsen Nordlandsforskning (49 prosent).

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page