top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Vil ha fart på utbyggingen av vindkraft på Helgeland

-Dette er fornybar energi som passer som hånd i hanske til de grønne industrisatsingene som skjer på Helgeland, og lar seg godt tilpasse fiskeriene, mener fylkesråd Thomas Norvoll.

wind energy, Helgeland, Mo i Rana, Freyr, Giga Factory
Store energimengder kan hentes fra havvind på Helgeland. Foto: .Ian Dyball | Dreamstime

Industriaktører fra hele verden har endelig fått øynene opp for hvilke store naturressurser som ligger på Helgeland og i Nord-Norge. En av disse naturressursene er store mengder fornybar kraft. Det meste av vannkraftspotensiale er utnyttet, men energien fra vind er lite utnyttet. Vindkraft kan skape nyetableringer og styrke eksisterende arbeidsplasser og bod\setting. Det er derfor en offensiv fylkesrådsleder som krever handling.

-Havvindsatsingen skyter nå fart. Regjeringen har varslet å øke norsk kraftproduksjon med 50 prosent innen 2040. Alt ligger til rette for å satse på Helgeland Ytre. Vi ser jo i Sør-Norge hva som skjer hvis det ikke er tilstrekkelig kraftproduksjon, argumenterer Norvoll, og sikter til de historisk høye strømprisene i de sydlige delene av landet.

Fylkesråd for næring i Nordland, Linda Helén Haukland påpeker at havvind utenfor Helgeland kan gi synergier til andre næringer både til havs og på land.

- Fiskeridirektoratet anbefaler nå Trænabanken som et av tre områder som skal konsekvensutredes for havbruk ute til havs. Dette området ligger nært Helgeland Ytre. Havvindproduksjonen kan bidra til elektrifisering av både havbruk og olje- og gassnæringene, argumenterer Haukland.

NVE har fått i oppdrag å vurdere om noen av områdene som ble konsekvensutredet allerede for ti år siden skal konsekvensutredes på nytt. Thomas Norvoll er tydelig på at tiden er kommet for å satse i nord, da den historisk grønne industrisatsingen gjør at det om ikke mange år vil være et betydelig kraftunderskudd i nord.

– Området ble konsekvensutredet allerede i 2012, og vi har fått ytterligere kunnskap så sent som i 2020. Å åpne dette feltet må prioriteres, tilføyer fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page