top of page
PoVGS2.jpg

EN VGS VI ER STOLTE AV

POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Byens videregående skole ligger på en høyde nord for byen og består i all hovedsak av nye bygg. Første byggetrinn sto ferdig i 1993 og het de første årene Mjølan VGS. Men etter at de tre videregående skolene i Mo i Rana ble slått sammen og senere samlokalisert til én sterk unit med ca 300 ansatte og 1150 elever, ble et nytt og arktisk navn funnet både rett og rimelig. Etter sammenslåingen har skolen vært gjennom en rivende bygningsteknisk utvikling, og de siste byggetrinnene sto ferdig i 2020.

Skolen består av flere byggetrinn, og hvor form og arkitektur er prioritert. Foto: Øystein Bentzen | Yamo

Den videregående skolen i Mo i Rana er en av de største og mest ressurssterke skolene i fylket. En rekke av undervisningslokalene er topp moderne, og skolens nære kontakt og samarbeid med lokal industri og med næringslivet preger skolen.

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.​ Eleven kan velge mellom tre programfag: Realfag, språk, og samfunn og økonomi.

Les mer

Studiespesialisering med teknologi og forskningslære er et av de spennende utdanningstilbud ved PVGS. Her legges særlig vekt på å utvikle elevenes nysgjerrighet, kreativitet og tverrfaglige forståelse, med teknologi og forskning som sentrale elementer. Elevene sin forskning vil skje i samarbeide med næringsliv og institusjoner utenfor skolen, deriblant mange av Mo i Ranas industribedrifter.

Les mer

Studiespesialisering kan for mange være et viktig veivalg. Foto: Denis Ismagilov | Dreamstime

Helse- og oppvekstfag er et linjevalg for ungdommer som liker å arbeide både med og sammen med andre mennesker. Pleie og omsorg er sentrale begreper, og linjevalget peker i en rekke retninger: barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, fotterapeut, ortopeditekniker og hudpleier

Les mer

Drama er et studieforberedende utdanningsprogram som gir elevene generell studiekompetanse. På drama lærer elvene om skuespillerteknikk, regi og teaterproduksjon, samspill og om danseuttrykk. Elever som tar dette linjevalget vil få utviklet sine kunstneriske og kreative ferdigheter. PVGS har hatt dramalinje i mange år, og samarbeider mye med Nordland Teater Ung.

Les mer

Restaurant og matfag er fag hvor det skrikes etter folk, både på sykehusenes storkjøkken, på hoteller og i restauranter. PVGS har hatt dette linjevalget i flere tiår og har høy anerkjennelse. Her får elevene utdanning om kosthold, næringsmidler og ernæring, tilberedning og servering av mat, behandling av råvarer, mat og drikke, om mattradisjoner og om helsefremmende livsstil og hygiene

Les mer

Pleietrengende er en gruppe som etterspør kunnskapsrikt kjøkkenpersonell. Foto: 74i | Dreamstime

Bygg- og anleggsteknikk er et linjevalg for ungdommer med praktisk og nevenyttig sans. Skolens undervisningslokaler er godt utstyrt, og PVGS kan vise til gode tilbakemeldinger både på elev- og personalundersøkelser. Dette linjevalget er grunnleggende for både tømrerfag og rørleggerfag. Skolen har utviklet eget mål- og strategidokument med hovedfokus på faglig læring og utvikling. PVGS setter tydelige mål, og har klar retning på arbeidet med å lage en stadig bedre skole for skolens elever.

Les mer

Elektrofag og datateknologi er et fagfelt med stor oppmerksomhet i Mo i Rana. Både den kommende battericellefabrikken og en stadig større digitalisering og automatisering i den etablerte industrien, skaper sterkt behov for fagarbeidere i disse, og ikke minst elever som har hatt nærhet til industrien under utdanning og opplæring. 

Les mer

Teknologi- og industrifag er et annet spennende fag som retter seg både mot industrien i Mo i Rana og verden for øvrig. De felles programfagene Konstruksjon og styringsteknikk, produktivitet og kvalitetsstyring, og produksjon av tjenester, skal bidra til en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. 

Les mer

Industri 4.0 vil endre mye av industribyen Mo i Rana, og det trengs unge og flinke arbeidstakere. Foto: Lars Solbakken/Yamo

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et godt linjevalg for ungdom som er kreativ, interessert i IT, nettverk og programvare samt visuelle uttrykksformer og kommunikasjon. Typiske arbeidssteder etter endt utdanning innenfor informasjonsteknologi er IT-driftsselskaper og IT-avdelinger i ulike virksomheter.

Les mer

Idrettsfag er særlig tilrettelagt for ungdom om er interessert i idrett, helse og fysisk aktivitet. Her vil eleven delta på variert trening i tillegg til eventuell spesialtrening i sin egen idrett. Eleven må være glad i å trene og innstilt på å ha med treningstøy på skolen hver dag. Felles programfag på idrettsfag er treningsledelse, idrett og samfunn, treningslære og aktivitetslære. Eleven kan velge fordypning innen programfagene toppidrett, breddeidrett og friluftsliv. 

Les mer

bottom of page