top of page
actwinter.jpg

ARCTIC CLUSTER TEAM

BÆREKRAFTIG OMSTILLING

Også bergverksindustrien er i omstilling til større bærekraft. Bilde fra et av Rana Grubers nedlagte dagbrudd. Foto: Øystein Bentzen | Yamo

Arctic Cluster Team (ACT) har sitt sete i Mo i Rana og er en av Norges ledende industriklynger med mer enn 90 partnere fra hele landet. Klyngen inkluderer partnere fra hele den industrielle verdikjeden knyttet til norsk prosessindustri, og har satt seg som mål å være en spydspiss i den norske bærekraftig omstillingen. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien, skal ACT bidra til å innfri Norges klima-forpliktelser.

Globalt ansvar i næringsutviklingen er en bærebjelke hos ACT. Illustrasjon: Dreamstime

ACT skal delta i utviklingen av nye løsninger for CO2-reduksjon, styrke den sirkulære økonomien og skape smart produksjon både for Nord-Norge og resten av verden. Prosessbedriftene i teamet samarbeider om å finne nye og bærekraftige løsninger, og kompetente leverandører bidrar til innovasjon og nyskaping.

Blandingen av store og små utviklingsorienterte leverandørbedrifter med kjennskap og nærhet til prosessindustrien, gir muligheter for internasjonal kommersialisering av nyutviklede løsninger. Samarbeidet med SINTEF, NTNU og andre forskningsinstitusjoner gjør innovasjonen mer kompetent og utgjør en viktig suksessfaktor for nye bærekraftige løsninger.

Norwegian Innovation Clusters

Klyngeprogrammet er statlig finansiert og skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. Denne videoen fra Innovasjon Norge forteller hva programmet har som mål.

Norwegian Innovation Clusters som eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Arctic Cluster Team ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters i 2017. I 2020 fikk ACT innvilget opprykk til ARENA PRO som har et femårig programperspektiv. Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer, og skal bidra til styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom klyngepartnerne, FoU- og utdanningsmiljøer og med offentlige utviklingsaktører.

 

I løpet av få år har ACT vokst fra 40 til 90 partnere. Opprykket har gitt klyngen en dobling av ressurser til å jobbe videre med den bærekraftige omstillingen av industrien. ACT dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til leverte varer og tjenester.

 

ACTs tyngdepunkt er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante aktører, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner.

Medlemsskap

ACT er åpen for bedrifter som ønsker å bidra til utvikling av en mer bærekraftig industri i nord gjennom samarbeid og åpen innovasjon. Les mer på ACTs informative nettsider.

Arctic Cluster Team, Mo i Rana, Industri, bærekraft
bottom of page