top of page
campusanywhere.jpg

CAMPUS HELGELAND

BÅDE NATUREN OG INDUSTRIEN LIGGER 10 MINUTTER UNNA

Mo i Rana er heldigvis ingen storby. Fra en parkeringsplass i sentrum og til du passerer bygrensa i 80 km/t tar det ikke mange minuttene. Likevel har Campus Helgeland lyktes å skape et framoverlent og urbant preg på sitt campus og dets hyggelige omgivelser. Industriparken og mange av de større virksomhetene ligger i gang- eller sykkelavstand fra campus. Derfor er det ikke rart at Nord Universitet, UIT i Tromsø, SINTEF, Nordlandsforskning og Senter for Industriell Forskning (SIF) og Kunnskapsparken Helgeland har etablert seg i et kollektiv rundt studentene, midt på torget i Mo i Rana. I tillegg holder Universitetsbiblioteket og fylkesbiblioteket til i samme bygg.

Dersom man skal beskrive Mo i Rana med ett ord så må man velge mellom "fremtidsrettet" og "offensiv". Begge beskrivelsene er like korrekte, og dette preger hverdagslivet til nesten alle du snakker med. Tilreisende som får delta på omvisninger og får anledning til å bli kjent med de lokale virksomhetene, blir uten unntak overrasket over at denne "trykk-kokeren" eksisterer midt i Norge uten at resten av landet vet om det.

Campus Helgeland er så bokstavelig i midten! Og midt i all kreativiteten, forskningen og den optimistiske troen på nyskaping gjennomfører nesten 700 studenter sine studier. De største næringsvirksomhetene i regionen er "hands on" med sitt lokale campus, og mange av studentene får tidlig delta i stimulerende og lærerike prosjekter.

Den sentrale beliggenheten gjør at studentene har gangavstand til botilbud, treningssenter, idrettshall, badeland, teater, kino og restauranter, og et par steinkast unna ligger jernbanestasjon, bussentral og stoppested for flybussen.

 

For Mo i Rana og Helgeland er det selvsagt svært verdifullt at regionens unge kan gjennomføre en rekke årsstudier, bachelorstudier og MBA nær heimplassen. At stadig flere fra andre deler av landet legger sine studier til Mo i Rana er særdeles positivt. Det medfører at regionen også trekker til seg nye og spennende ideer og tanker.

Campus Helgelands kantine er populær, anvendes også som konsertlokale

Oversikten over studier er datert 1. januar 2022

bottom of page