top of page
Medlemmer.jpg

NÆRINGSFORENING MED BREDDE

Mo i Rana er en industriby som har utallige omstillinger bak seg, omstillinger til endrede rammebetingelser og nye forutsetninger. Og når de større aktørene i gjør omstillinger så følger omgivelsene etter. Slik har det vært i 150 år, og i dag er bindevevet mellom næringene og bransjene bedre enn noen gang. Sentralt i kunnskap- og informasjonsutvekslingen står Ranaregionens Næringsforening, grunnlagt allerede i 1932. 

Mo i Rana, Giga Arctic, Freyr Battery

Moholmen var den spede begynnelse til den byen Mo i Rana er i dag. Foto: Øystein Bentzen|Yamo

Da jernverket skulle bygges i Mo i Rana i 1946 hadde det allerede i femten år vært en lokal forening for handelsstanden. Slik hadde kjøpmennene en egen forening i nesten 60 år, før den ærverdige Rana Handelstandsforening i 2002 slo seg sammen med den litt yngre Rana Markedsforening og åpnet for en større bredde av næringsaktører. De siste 20 årene har vår lokale næringsforening bare blitt mer og mer aktiv, og har i mange år hatt daglig ledelse ansatt.

Ranaregionen Næringsorening består i dag av 400 medlemsbedrifter og representerer mer enn 30 ulike bransjer. Foruten å skape arenaer for møter, kurs og seminarer, er foreningen også en klar stemme som tas med i regionens politikk og næringsutvikling. RNF jobber for gode rammebetingelser og strategisk viktige prosjekter for næringslivet.

bottom of page