top of page
kph3.jpg

KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND

NYTENKENDE OG MODIG, OG I VEKST

Siden det første frøet ble sådd for 20 år siden, har den lokale kunnskapsparken vært et forbilde i regionen, og Kunnskapsparken Helgeland har vokst både i størrelse og anseelse. I kraft av sin ambisiøse visjon om å være et nasjonalt forbilde på samspill og regional utvikling, har KPH vært med på å skape en rekke gullvinnere, og den største så langt er etableringen av battericellefabrikken i Mo i Rana. Men størrelsen er likevel ikke det viktigste for kunnskapsparken, - det er innovasjon, kompetansevekst og samspillet mellom kommuner, bransjer og mellom industri og akademia som er viktigste drivkraft. Og KPHs tankesett har spredd seg som ringer i vann, og innovasjonsprosesser i regionen skjer i dag på en helt annen måte enn for få år siden.

Innovasjon, Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana

KPH har lyktes å spre sitt tankesett vidt omkring i regionen. Foto: Spaxia/Dreamstime

Er du en idérik innovatør bør du definitivt ta deg en prat med Kunnskapsparken Helgeland. Det gjorde gründerne bak Freyr, og samarbeidet endte med en suksess notert på New York-børsen.

Det er mange årsaker til at KPH lykkes.  Det ene er deres dyktige medarbeidere, det andre er at KPH er lokalisert i et av landets mest industrikompetente fagmiljøer. I spennvidden mellom kunstig intelligens og robotteknologi på den ene siden, og solide industri- og verkstedsmiljøer på den andre, så finnes det knapt en utfordring som ikke kan løses. Kunnskapsparkens evne til å kople innovative ideer opp mot noen av landets sterkeste forskning- og ingeniørmiljøer, er unik.

Kunnskapsparkens eierskap gir en sterk industriell forankring, og dette preger selskapets virksomhet.

Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana

Kunnskapsparkens industrielle forankring er viktig for selskapets virksomhet. Faksimile fra KPHs årsrapport 2020

Kunnskapsparken er et regionalt innovasjonsselskap for hele Helgeland, og de har ansatte i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. KPH karakteriserer seg selv for å være "bindeledd og fasilitator for samspill mellom privat og offentlig virksomhet, virkemiddelapparat, forskning og utdanning".

 

KPH er en del av SIVAs nasjonale nettverk av innovasjonsselskap og et viktig regionalt verktøy for innovasjon og utvikling for Nordland fylkeskommune, kommuner, næringsliv og offentlig sektor. KPHs hovedmål er vekst på Helgeland – i kompetanse, verdiskaping, attraktivitet og trivsel. For å nå dette har kunnskapsparken satt opp følgende delmål:

  • Økt kompetansenivå og bedre tilgang på relevant utdanning og kompetent arbeidskraft

  • Økt samarbeid mellom næringsliv, gründere, kunnskapsmiljøer, finansiører og det offentlige

  • Flere vekstkraftige bedrifter og økt bærekraft, omstillingsevne og verdiskaping i arbeidslivet

  • Helgeland skal bli mer synlig som en attraktiv region for folk, investeringer og etableringer

 I Mo i Rana er Kunnskapsparken Helgeland lokalisert i de innovative etasjene over Campus Helgeland. Her deles både kantine og møterom med flere aktive aktører i regionens for regionens kompetanseheving og næringsutvikling.

I 2022 utpekte NHO og KS Mo i Rana som årets vertskapskommune for næringsutvikling i kategorien kommune over 15.000 innbyggere! En bedre anbefaling til bedrifter som ønsker å etablere seg, er det krevende å finne.

kph_200_B.png
RanaVacancies.png
bottom of page