top of page
weld2.jpg

EN KOMPLETT VERKSTED- OG SERVICEINDUSTRI

ARKTISK LEVERINGSDYKTIGHET I ET INTERNASJONALT MARKED

Tungindustrien, verkstedindustrien og servicebedriftene har gjennom flere generasjoner blitt vevd sammen i en gjensidig inspirasjon og avhengighet. Når regionens tungindustri med verdensledende og dels egenutviklet teknologi, er i produksjon døgnet rundt, året rundt, må de være omringet av en vedlikehold- og servicekompetanse som aldri svikter, som er rask, er løsningsorientert og verdensledende innovativ.

 

Denne mer enn hundre år lange innovasjonskulturen og kompetansen skaper spin-off, og industribedriftene i Mo i Rana-regionen leverer i dag anerkjente produkter og tjenester bokstavelig talt over hele verden.

Grotnes Steel

Grotnes Steel leverte patentert spesialstål til clamp connectors til offshorenæringa i Angola

Allerede før Stortinget gjorde sitt vedtak i 1946 om å bygge et jernverk i Mo i Rana, hadde stedet et verkstedmiljø som håndterte gruvene i Mofjellet, DIOC på Storforshei og drift av kraftstasjoner i Ildgruben, Reinforsen og i Revelforsen. Mange hadde også vært utkommandert i tjeneste for de tyske okkupantene, og det var allerede kommet jernbane til byen.

Verkstedsmiljøet var ikke stort, men det var kompetent og i stor grad basert på selv lage det som trengtes av deler og utstyr. Ikke alle var faglært, men kompetansen var bygd med kravstore ingeniører fra England, USA og Tyskland på sidelinjen.

Mo i Rana, Industry Park, 50s, Giga Factory

Fra byggingen av råjernverket, ca. 1954. Foto: Rana Museum

I dag består verkstedindustrien i Mo i Rana av en rekke høyt spesialiserte bedrifter med til sammen ca 750 ansatte. Bedriftene er tett på den videregående skolen og de rekrutterer alt tilgjengelig av lærlinger og fagarbeider.

 

Oppdragsmengden er stor, og verkstedindustrien i regionen mangler både fagarbeidere og ingeniører.

DE REGIONALE AKTØRENE

De åtte største og mest toneangivende aktørene i distriktet i alfabetisk rekkefølge.
(Linker til bedriftenes nettsider nederst på siden)

Altimo

En av den lokale verkstedindustriens nykommere, og har hatt stor suksess med sine presisjonskjærere. Altimo ble etablert i 2019 og har med sine laser- og vannkuttere truffet et sterkt behov i markedet. De har allerede måtte utvide maskinparken og flytte til større og felles lokaler med Grotnes Steel.

Altimo leverer bestillingsbasert produksjon av deler i tynnplatesegmentet. I bedriftens moderne verksted utføres alt fra prefabrikkering av små deler og små serier, til masseproduksjon av komplette sammenstilte produkter i de fleste typer metaller og andre materialer. Vannkutterne skjærer med presisjon også pakninger i klingersil og gummi.

Altimo har nylig investert i ny rør- og profillaser med en stor produksjonskapasitet. Dette er digitale presisjonsverktøy styrke kvaliteten på produktene og sette ned produksjonstiden betydelig. Bedriften leverer til kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Altimos siste investering er en rørlaser. Den eneste av sitt slag i Norge.

Glør

Selskapet er et resultat av sammenslåingen av Ranasmia og HK Sveis i 2009, og kan se tilbake på flere tiårs leveranser til smelteverk- og byggevareindustrien. Glør leverer konstruksjoner i stål, aluminium og andre legeringer, og de fleste leveransene går til industri og bygg. I tillegg til å levere ferdige konstruksjoner fra eget verksted, er Glør også en aktiv leverandør av fagfolk og kompetanse under større vedlikeholdstanser i smelteverksindustrien.

Glør, Mo i Rana, industry

Fagfolkene fra Glør har mange vedlikeholdsoppdrag i smelteverksindustrien. Foto: Glør

Grotnes Steel

I de fleste industrinasjoner finnes en Grotnes-kunde. Selskapet som i dag er en del av Miras-gruppen, har i mer enn femti år vært leverandør av høykvalitets skreddersydde stålemner for maskinering. Kvaliteten på dette stålet er så unik at store leverandører til oljeindustrien i USA og Australia kjøper sine råvarer fra Grotnes Steel.

 

Grotnes Steel er i dag et høyt spesialisert stålskjæresenter og stålutviklingsselskap. Store emner og profiler i spesialstål skjæres ut med bedriftens anerkjente spesialutstyr, og sendes til kunder over hele verden for maskinering og etterbehandling.

Både stålkvalitet og skjærekompetanse anerkjennes over hele verden. Video: TV Klipp

IMO Sveiseindustri

Bedriften ble etablert i 1974 og har et bredt produktspekter. IMO har i dag 25 ansatte og holder til i Mo Industripark. Bedriften leverer tjenester innen fabrikasjon og montasje av større stålkonstruksjoner, mekanisk vedlikehold og bearbeiding av armeringsstål.


IMO har høyt sertifiserte fagfolk i sin stab, og har blant annet spesialisert seg kapping, bøying og sveising av armering til betongkonstruksjoner, og har landsdelens pælearmeringsmaskin.

 

IMO har også levert en rekke større brukonstruksjoner. Bedriften har kunder over hele landet, og var blant annet leverandør og montør av den utvendige delen av Svalbard Gobale Frøvelv i 2019.

IMO Sveiseindustri, mo industry park, Giga Factory

Sifjord bru på Senja er et av IMOs senere leveranser. Foto: IMO

IMTAS
Etablert i 2006 som Industri og Maskinteknikk. I dag har bedriften 170 ansatte. I 2021 ble IMTAS sammen med tre andre norske bedrifter kåret som vinner av European Steel Design Awards for byggingen av vernebygg over MS Finnmarken. Samme år passerte omsetningen 200 millioner kr.

 

IMTAS vaktstyrke opererer døgnet rundt og årets rundt for å yte de store smelteverkene best mulig service og vedlikehold. IMTAS er en totalleverandør innen sveiste konstruksjoner og tar på seg alle former for plate- og sveisearbeid innenfor industri, bygg og anlegg.

IMTAS, Mo i Rana, Industry, Ship in a house

Hurtigrutens vernebygg på Stokmarknes er fabrikkert og montert av IMTAS. Foto: Eirik Linder Aspelund

MIRAS
Etter at den statlige virksomhet ved Norsk Jernverk ble bestemt avviklet i 1989, ble de mekaniske verkstedene privatisert, og Miras er delvis et resultat av dette. Miras Group består i dag av fire selvstendige selskaper i Mo i Rana med mange tiårs industrikompetanse på ulike spesialfelt:

Miras Hydraulikk • Miras Elektro • Miras Solutions • Grotnes Steel

De tre førstnevnte selskapene er en betydelig leverandør av vedlikehold og service til industri, kraftproduksjon og subsea i landsdelen.

De fire selskapene har 75 ansatte og omsatte i 2021 for nær 140 mill kr

Miras solution, Mo i Rana, industry

Et nokså typisk produkt levert fra Miras. Foto: Miras Solutions

Momek

MOMEK ble etablert i 1998 og har vokst til å bli en av Skandinavias største totalleverandører til industrien med virksomhet innenfor vedlikehold, modifikasjon, fabrikasjon, byggentreprenørskap og bemanning.

MOMEK arbeider både på regional, nasjonal og internasjonal basis med oppdrag og produksjoner. Konsernet har hovedkontor i Mo i Rana og avdelinger i Mosjøen, Melbu, samt Sverige, Romania og Litauen.

Markedsområdene favner bredt: bergverk, prosessindustri, olje og gass, havbruk, bygg og fornybar energi. I tillegg har MOMEK en egen satsing på nye robotiserte og bærekraftige løsninger, eiendom og investeringer. MOMEK har i 2022 om lag 470 ansatte og årlig omsetning på 700 mill.

Momek, Industry, Mo i Rana

Westcon Helgeland

Westcon Helgeland er lokalisert i nabokommunen, Nesna, ca 60 km fra Mo i Rana. Bedriften ble etablert i 1987, og har i dag et verftsområde som består av stor, overbygd tørrdokk, store fabrikasjonshaller og dypvannskai. 

Bedriften på Nesna utfører skips- og riggreparasjoner, fabrikkerer skipsmoduler og subseautstyr til olje og gassindustrien, samt fabrikasjon og vedlikeholdsoppdrag for oppdrettsnæringen. Westcon Helgeland leverer skreddersydde produkter i stål, rustfritt og aluminium, etter kundens tegninger og spesifikasjoner. 

 

Dybdeforholdene utenfor Westcon Helgelands anlegg er unike, og selskapet retter nå betydelige ressurser inn på en fremtidig produksjon av flytende vindturbiner, noe denne videoen illustrerer.

bottom of page