top of page
Westcon2.jpg

THE WINDY HELGELAND PROJECT

En tredjedel av Europas vindkraftpotensiale ligger langs den norske kontinentalsokkelen. Norge har sammen med Australia det største nasjonale potensiale for vindkraft i verden. Midt på den norske kysten, vest for Mo i Rana, satser Westcon Helgeland og deres partnere satser tungt for å være en aktør i utbyggingen av offshore flytende vindenergi. Den innovative bedriften vil gjøre det ved å etablere en høyeffektiv lokasjon for bygging av betongbaserte fundamenter for flytende vindturbiner, kombinert med en topp moderne og effektiv fasilitet for montering av vindturbinen. Målet er å etablere byggeplassen med verdensklasses laveste CO2-utslipp.

HAVVIND NESNA

Westcon Helgeland har over mange år vist seg som en innovativ og dynamisk stayer blant regionens verkstedindustri. Ambisjonene for offshore vindenergi kan ikke Westcon Helgeland nå alene og selskapet har derfor etablert prosjektet som et partnerskap for å sikre seg relevant internasjonal prosjektledelse og -kompetanse.
 

HAVVIND NESNAs partnere tok tidlig beslutning om å med åpent og innovativt sinn se på alle ledd i produksjonen og nøye se etter forbedringer. Det har særlig vært sett på selve produksjonsmetoden for betongfundamentene, på monteringen, infrastruktur, logistikk og fundamentlagring. Resultatet av dette er en helt unik produksjonslinje hvor alt er innendørs frem til montering. Selve monteringen har hatt særlig prioritet, og vindmøllene kan produseres ferdige uten løft høyere enn 20 meter.

Westcons anlegg har beliggenhet bare 50 minutter fra Mo i Rana hvor Celsa Armeringsstål og Celsa Steelservice har sin produksjon. Her ligger også produksjonsfasilitetene til Helgeland Betong, en av landsdelens eldste og mest velrenommerte leverandører av ferdigbetong. Alle tilslag til betongen hentes lokalt i Ranafjord-området med korte transportavstander. Bedre lokasjon for lavt CO2-utslipp er vanskelig, for ikke si umulig å finne.

Westcon vil ikke bare fokusere på betongfundamenter, men også spesialisere seg på SPAR-design, et konsept så langt kun brukt på Equinors Hywind Tampen-prosjekt. Designet var tidligere brukt for en pilot, Highwind Scotland, hvor det ble tatt opp som rekord kapasitetsfaktor for fornybar energi på 65 %.

 

Spar buoy gir en veldig høy kapasitet, bevist med 13 % større kapasitet enn konkurrerende design, enten det er stål- eller betongbaserte fundamenter. Driftseffektiviteten vil være en avgjørende faktor for fremtidige vindparkprosjekter, spesielt mindre prosjekter og for noen av de potensielt større prosjektene på norsk kontinentalsokkel.

Verkstedindustri, dokk, Helgeland, Nesna, Westcon
bottom of page