top of page
NCPchair.jpg

FRA AVFALL TIL MODERNE DESIGN

GODE IDEER KAN FORANDRE VERDEN

Det er ikke til å unngå at det som bruker vil slites, og at det en dag blir for ressurskrevende å reparere. Slik er det også i den værutsatte havbruksnæringen, men takket være kreativitet og evnen til å tenke helt nytt, har kassert plast fra havbruk funnet vei til møbelindustrien. Denne viljen til å lykkes med det utrolige gjør at folk nå kan hvile baken på noe som engang var rammen rundt et lakseoppdrett. Med arkitektfirmaet Snøhetta med på laget, har Nordic Comfort Products på Hemnesberget skapt noe verden ikke har sett før, men som verden trenger mer av.

NCP6.jpg

NCPs stol S-1500 er utviklet i et samarbeid med Snøhetta og oppdrettsselskapene Nova Sea og Kvarøy Fiskeoppdrett

Nordic Comfort Products har sin fabrikk på Hemnesberget 40 km fra Mo i Rana. Bedriften har atten ansatte og omsatte for nær 40 millioner i 2020. Bedriften ble grunnlagt allerede i 1932, og het den gang Romo fabrikker. Frem til 1970-tallet drev bedriften produksjon på Østlandet av bl.a. arkivskap og seter til fly og busser, men satset så på møbelproduksjon. I 1989 ble bedriften solgt og flyttet stikk motsatt vei av mange andre bedrifter, nordover, og til Hemnesberget.

Produktspekteret er siden den gang mangedoblet, og NCP er i dag en betydelig leverandør til det offentlige markedet, spesielt innen skolemøbler. I tillegg produserer NCP møbler til kontor, konferanse, hotell, kantine, kafe og forsamlingshus. NCP har forhandlere i hele Norge, og eksporterer til en rekke land, primært Sverige og Danmark. 

Nordic Comfort Products, S-1500, Mo i Rana

Fra Hemnesbergets jazzscene Jernvaren

NPC har mange tiårs erfaring med møbelproduksjon av plast basert på konvensjonelle råvarer. Men kun 9% av verdens samlede plastavfall blir resirkulert, og NCP så seg er derfor etisk forpliktet til å forsøke å kunne anvende kassert plast i sin produksjon.

 

For NCP startet prosjektet med stolen S-1500 gjennom en forskningsbasert studie i mai 2017. NCP brukte Sintef Raufoss Manufacturing som partner for å undersøke hvordan ulike typer plastavfall fra fiskeindustrien kunne resirkuleres og brukes i vanlig produksjon. 

 

Sammen med arkitekter fra Snøhetta og aktører i oppdrettsnæringen ble det utviklet en stol som har vakt oppsikt. Produksjonen baseres på 100% resirkulert plast og en underramme laget av resirkulert stål. Ved å eliminere behovet for å bruke nytt råmateriale i produksjonen, har stolen fått et karbonfotavtrykk som er av de laveste i markedet.

NCP hadde tidligere noe av sin produksjon i Asia, men har valgt å flytte alt hjem. Bedriften har gjort betydelige investeringer i nytt produksjonsutstyr for sprøytestøping, hvor resirkulering av plast og sirkulær økonomi ble gitt stort fokus. Sammen med blant andre Nova Sea og Kvarøy Fiskeoppdrett har NPC kunnet fortsette sin utvikling av produkter som bidrar til å redusere karbonavtrykket fra produksjonen av plastmøbler.

 

En viktig ambisjon for NCP har vært å forandre publikums holdning til kassert plast, fra å betrakte avfallet som søppel til å tenke sirkulærøkonomi. NPCs ønske er at vi alle skal se på avfall som et verdifull råmateriale for nye produkter.

NPC har et bredt produktspekter bestående av både stoler og bord, og bedriften baserer sitt design utelukkende på norske møbeldesignere. Modellseriene basert på resirkulert plast fra fiskeri og havbruk, utvides stadig. I denne bildeserien ser du noen av dem. Neste gang du investerer kan disse møblene fra Nordic Comfort Products være med på å redusere din bedrifts fotavtrykk.

Samtlige stoler i denne bildeserien er basert på gjenbruk av plast fra havbruksnæringen

Kombinasjonen av utsøkt design og høge miljømessige ambisjoner vekker oppsikt. Den vesle møbelprodusenten på Hemnesberget er blitt et forbilde i den internasjonale møbelindustrien. Hos Nordic Comfort Products (NCP) investeres det målrettet for å gjenbruke plast og stål fra lokal industri for å produserer nye og funksjonelle produkter.

 

Samarbeidet mellom Kvarøy Fiskeoppdrett, Nova Sea og NCP bør være til inspirasjon for andre når det gjelder å gi brukte materialer ny verdi. Når oppdrettsnæring og møbelindustri kan etablere samarbeide, hva ligger ikke da av muligheter ute i øvrig industri?

Sjekk relevante linker

Nordic Comfort Products

Kvarøy Fiskeoppdrett

Nova Sea

Snøhetta

bottom of page