top of page
arctic_airport.jpg

NYE MO I RANA LUFTHAVN

EN INNGANGSPORT FOR HELGELAND

Helt siden midten av sekstitallet har utviklingen på Helgeland vært hemmet av mangel på et godt samferdselstilbud. I Mo i Rana har en kortbaneflyplass på bare 800 meter og dertil flytilbud satt mange reisende i knipe, både sommer og vinter. Etter mange års arbeid har Stortinget og regjeringen vedtatt å bygge en 2400 meter lang flyplass som kan betjenes av større fly. Både for innbyggere, tilreisende og for regionens næringsliv begynner en ny tidsregning høsten 2025.

Mo i Rana, airport, lufthavn, Giga factory

Skisse utarbeidet av Nordic Office of Architecture

I mange år var Widerøes Twin Otter et vanlig transportmiddel til og fra Helgeland. Foto: Felix Goetting

Allerede på 80-tallet ble det utarbeidet planer for en storflyplass nært Mo i Rana. De opprinnelige planene gikk på å utvide og forlenge den eksisterende kortbaneflyplassen, men terreng og værforhold gjorde ikke disse planene mulige.

 

I 2007 ble planer for en helt ny lufthavn lansert, bare 4 km sørøst for dagens flyplass. Siden da har det vært arbeidet målrettet og intenst for å realisere planene, og de har i flere år vært en samlet politisk støtte fra både Stortinget og Nordland fylkesting. I 2021 ble prosjektet overtatt av Avinor fra det lokale Polarsirkelen Lufthavnutvikling, og det er nå vedtatt full utbygging fra våren 2022.

Mo i Rana Lufthavn Fagerlia vil bli tilknyttet stamnettet som i dag betjenes av SAS, Norwegian, Flyr og charterselskaper. Passasjergrunnlaget er godt, og fullt på høyde med flere av de andre stamruteflyplassene. For næringslivet Helgeland og for en reiselivsnæring som knapt har fått utvikle seg i annen retning enn mot buss- og biltrafikk, vil flyplassen bli av stor betydning.

Mo i Rana, Giga Factory, Polarsirkelen Lufthavnutvikling
Mo i Rana, current vacancies, ledige stillinger
bottom of page