top of page
Røvassdalen, Mo i Rana, Freyr, outdoor life

DENNE SEKSJONEN ER UNDER UTARBEIDELSE

NORGES LENGSTE FORVALTNING

NORDLAND FYLKESKOMMUNE ER NÆR, BÅDE HER OG DER

Nordland fylkeskommune strekker seg fra Trøndelag til Troms og er dermed landets lengste forvaltingsorgan. Med ansvar for kollektivtrafikk på land og sjø, videregående skoler, fylkesveger og riksveger, tannhelse, idrett og næringsutvikling i fylkets 41 kommuner, er fylkeskommunen en viktig tilrettelegger for at hjulene går rundt, og at folk og næringsliv har det bra.

Bidet viser de nordre delene av Polarsirkelen videregående skole. Foto: Øystein Bentzen | Yamo

Videregående utdanning er et av fylkeskommunens aller viktigste oppgaver, men også samferdsel er høyt prioritert. Nordland fylkeskommune strekker seg fra de skogkledde innlandskommunene i sørøst, til fiskerisamfunnene i nordvest, mot Lofoten og Vesterålen. I Nordland produseres store mengder vannkraft, og noen av de største smelteverkene i landet ligger også her.

Eksportverdien fra Nordland er stor, og fylket er rikt på naturressurser. Mange nasjoner kan misunne Nordlands rikdommer i fiske og havbruk, gass og olje, bergverk, vannkraft, skog og landbruk. Det eneste som Nordland mangler er mennesker. I dette langstrakte, men så rike fylket bor det bare 240.000 mennesker.

Nordland fylkeskommune har som mål å tilby viktige tjenester til fylkets innbyggere, med ansvar som går på tvers av samfunnsmessige, økonomiske, og miljømessige behov.

 

Nordland fylkeskommune styrer etter målene fastlagt i FNs bærekraftsmål.

Å fremme folkehelse er en viktig oppgave for NFK. Bilde fra konsert på Lurøyfjellet. Foto: Øystein Bentzen | Yamo

bottom of page