top of page
archive3.jpg

ARKIVVERKET

NASJONENS HUKOMMELSE

Kan du se for deg alle dokumenter, rapporter og innstillinger som lages i løpet av en dag i alle statens avkroker? Kan du se for deg denne dokumentmengden når uken, måneden og året er omme?

 

I mer enn 200 år har riksarkivaren sørget for at alle dokumenter arkiveres etter strenge regler, og landets offentlighetslov krever at alt kan hentes fram igjen. I 2021 ble 70 km med ny hylleplass tatt i bruk inne i en fjellhall som er nabo til Nasjonalbibliotekets formidable arkiv i Mo i Rana. 

Arkivverket, Riksarkivet, Nasjonalbiblioeket, Mo i Rana

70 kilometer med hyller er gjort klar for vår felles hukommelse

Samarbeidet mellom Arkivverket og Nasjonalbiblioteket har pågått lenge. Allerede i 2017 kom de første vogntogene til Mo i Rana med arkivmateriale fra Arkivverkets fulle magasiner i Hamar og i Oslo. Til sammen er 4,5 km hyllemeter sendt nordover, og de vil ta mange år før alle 70 kilometerne er tatt i bruk, men det foreligger allerede ferdige planer for å doble antallet hyllemeter.

Dersom du vil hente ut opplysninger fra arkivet, så får du adgang via Digitalarkivets hjemmesider. Med allerede mer 1,6 millioner unike brukere, er det et av landets best besøkte nettsteder.

For å gjøre dokumentene tilgjengelige og lesbare på din pc, er dokumentene scannet og digitalisert av Nasjonalbibliotekets dyktige fagfolk.

Arkivverket, Riksarkivet, Nasjonalbiblioeket, Mo i Rana

Et av de største enkeltarkivene hos Arkivverket er landssvikarkivet etter andre verdenskrig. Denne viktige delen av Norges historie omfatter mer enn 90 000 landssviksaker og ca. 350 krigsforbrytersaker. Materialet utgjør i alt mer enn 1200 hyllemeter, og hele arkivet er lagret for ettertiden i de spesialbygde hallene i Mofjellet.

Arkivverket er svært opptatt av folks digitale bruk av arkivet. Når noen kontakter Arkivverket og ber om å se noe fra arkivene, f.eks. landssvikarkivet, vil Arkivverkets medarbeidere digitalisere det som ikke allerede er tilgjengelig i Digitalarkivet. Arkivverket ligger langt framme i digitaliseringen, og avdelingen i Mo i Rana blir viktige for å bedre tilbud til brukerne.

Korte fakta om Arkivverket

  • Arkivverket er nasjonens hukommelse og har i 200 år tatt vare på Norges historie.

  • Den første riksarkivaren i Norge var ingen ringere enn lyrikeren, Henrik Wergeland.

  • Arkivverket har landets eldste dokument fra 1189, og en innovasjonslab som jobber med kunstig intelligens.

  • Å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivene for alle, står øverst på Arkivverkets arbeidsliste.

  • Arkivverket har over 270 000 hyllemeter historiske data, 6,5 millioner bilder og 24 000 lydopptak.

  • Arkivverket har arkiver om eiendom, helse, slekt, historie, barnevern, skole, innvandring, rettsvesen, likestilling, middelalder, for å nevne noe, i tillegg til arkiver etter organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

  • Arkivverket har 10 kontorsteder og drøyt 300 ansatte. Etaten er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet.

  • Arkivverkets nye magasinhall for papirarkiv er samlokalisert med Nasjonalbiblioteket i det eksisterende fjellanlegget i Mo.

Digitalarkivet, Mo i Rana, Nasjonalbibloteket

Hos Digitalarkivet finner du mye om det meste

Vil du vite mer om vår felles hukommelse, sjekk Arkivverkets hjemmesider

www.arkivverket.no

bottom of page