top of page

PERSONVERNERKLÆRING

moirana.green

1. Kontaktinformasjon

Yamo AS er administrativt og redaksjonelt ansvarlig for nettsidene moirana.green. og er dermed også behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, er selskapets kontaktinformasjon følgende:

Yamo AS

Organisasjonsnummer: 918 589 503 

E-post adresse: privacy@yamo.no

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

 

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Yamo AS er behandlingsansvarlig

Yamo AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et av våre skjema, benytter deg av chat-funksjon eller besøker moirana.green , kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn

 • E-postadresse

 • Telefonnummer

 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.
   

5. Paragraf 6F som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke i paragraf 6F i Personvernloven. Hvis du tidligere er registrert på nettsidene moirana.green, eller dersom du nylig er registrert i listene, vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år.  

 

Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos moirana.green kan påvirke vår evne til å kontakte deg med relevant informasjon, levere tjenester, samt påvirke pågående dialoger.

 

6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med annen relevant kontaktinformasjon.  

 

Hvis du er registrert hos moirana.grren kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

 

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Kommunikasjon med deg i form av direkte e-post eller telefonkontakt

 • Utsendelse av informasjon om moirana.green

 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen

 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere tilbud og annet innhold som interesserer deg
   

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler

 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger

 • Opprette og opprettholde en god kommunikasjon

 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta.
   

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen

 • Vi kan sende deg direkte informasjon og nyhetsbrev via e-post om vår virksomhet

 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon

 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg i våre nyhetesbrev, eller ved å kontakte oss direkte.
   

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

 

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 3 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med moirana.green de siste 3 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

 

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 3 år før vi sletter informasjonen.

 

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er samarbeidspartner med moirana.green, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for dette. For slike relasjoner behandler vi dine opplysninger inntil du avslutter din stilling i virksomheten, eller at virksomheten ikke lenger har en aktiv relasjon med moirana.green. Når en relasjon knyttet til samarbeid avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

 

10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber med kundekontakt eller ivaretar andre relevante oppgaver for moirana.green.

11. Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.
 

12. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Yamo AS i kundesystemet vårt og i nettsidens database. 
 

13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

 

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

14. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

15. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

 

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

16. E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av vår virksomhet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer mellom deg og Yamo AS, kan registreres i systemet.

 

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

bottom of page