top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Etablerer batterifagskole

De fem fagskolene i Viken, Vestland, Rogaland, Nordland og Innlandet går sammen om å etablere Norges første fagskolestudium for batteriindustrien. Planlagt oppstart er allerede til høsten, med opptak fra ca. august 2022.

Skolering
BMW Group i Tyskland har forlengst iverksatt utdanning av fagarbeidere til batteriindustrien

Målgruppen for fagskoletilbudet er ansatte og fagfolk som vil bli ansatt i batteriindustrien. Gruppen består av fagarbeidere (operatører), fagskoleingeniører, mellomledere og andre som har behov utvidet kompetanse for yrkesutøvelse i batteriindustrien. Målgruppen skal ha relevant fagbrev eller tilsvarende realkompetanse, eventuelt har høyere yrkesfaglig utdannelse. Kompetansemodulene vil erfaringsmessig også ha relevans for kandidater fra UH sektoren som f.eks. ingeniører, skriver Fagskole i Viken på sine nettsider.


EU estimerer kompetansesammensetningen i en batterifabrikk til å omfatte 10% ufaglærte, 50% fagarbeidere, 20% med bachelorgrad, 10% med mastergrad og 5% ph.d.


Tilbudet legger opp til et læringsutbytte som gir en bred forståelse av Industri 4.0 i tillegg til rent batteri- og prosessfaglig kompetanse. Dette vil legge til rette for utvidelse av jobbinnhold, arbeidsoppgaver og ansvarsområder for operatører i batteriindustrien, noe som vil føre til forbedret produktivitet og omstillingsevne. Et sentralt læringsutbytte er økt kompetanse innen prosessrelatert digitalisering og automasjon, noe som vil gjøre operatørene aktuelle som deltakere i løpende forbedringsprosjekter for bedriften.


De planlagte emnene (kursmodulene) skal ha disse temaene:

  • Batteriindustri og bærekraft, 5 studiepoeng

  • Elektrokjemi og materialteknikk for batterier, 15 studiepoeng

  • Fleksibel Digitalisert Batteriproduksjon, 15 studiepoeng

  • Logistikk og Sporbarhet i produksjonen, 10 studiepoeng

  • SMART Vedlikehold, 5 studiepoeng

  • Industriell Intelligens, 10 studiepoeng

- Battericelleproduksjon i Norge er pionerarbeid og norsk batterifagskole vil være et viktig tilskudd for den langsiktige utviklingen av norsk batteriindustri, uttaler konserndirektør for drift i FREYR Battery, Tove Nilsen Ljungquist i en pressemelding og tilføyer:


- FREYR vil trenge mange ansatte og vi gleder oss til å se batterifagskolen utdanne kompetente og flinke medarbeidere til våre fabrikker i Mo i Rana. Jeg oppfordrer kvalifiserte til å søke på batterifagskolen. For de yngre som skal søke videregående utdanning til våren, vil jeg oppfordre til å søke elektro og datateknologi, automatisering, industriteknologi og industrifag, da dette gir et godt grunnlag for videre batterispesialisering. For bachelor- og mastergradsstudier vil blant annet fagene materialteknologi, kjemi, automasjon, kybernetikk, digital teknologi, energi og miljø være svært relevante for batteriindustrien.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page