top of page
circularec.jpg

“A 1.5 degree world can only be a circular world. Recycling, greater resource efficiency and circular business models offer huge scope to reduce emissions. A systemic approach to applying these strategies would tip the balance in the battle against global warming."

Harald Friedl

Circular Economy's CEO

at the World Economic Forum 2019

SIRKULÆRØKONOMI I 75 ÅR

Jernskrap blir til gull

I dagligtale anvender vi i stadig mindre grad begrepet søppel, og de fleste av oss har innsett at avfall er en råvare på vei til alternativ bruk. Vi sorterer etter beste evne under kjøkkenbenken, og melkekartonger, blikkbokser, plast og tomflasker sendes videre til et nytt liv. Dette er ikke nytt. Bonden har i årtusener latt møkk bli til gjødsel og nytt gras, og i Mo i Rana kan vi skryte av å ha mange tiårs erfaring med å la andres skrap bli til førsteklasses stål. Denne veletablerte kunnskapen har fått utvikle seg og bre om seg, og i Mo Industripark går nesten ingenting til spille. Avfall ett sted er råvare et annet sted. En av verdens mest miljøvennlige industriparker kunne i 2021 feire 75 år.

Circular economy, Celsa, Mo i Rana

Neste gang du står på bakken og ser mot toppen av Eiffeltårnet, skal du ha i tankene at hver eneste uke gjennom hele året smelter man to slike tårn i stålverket i Mo i Rana ved hjelp av fornybar kraft, og alt ender som armeringsjern for det nordiske markedet. Celsa Armering kan slå seg på brystet og vite at de produserer det mest miljøvennlige armeringsstålet i verden, og stadig flere kunder vil ha det.

rebar, footprint, greenhouse, Celsa, Mo i Rana

Armeringstål produsert av resirkulert skrap og fornybar kraft skaper 85% mindre CO2 enn av malm og råjern.

Sirkulær økonomi er som begrep langt yngre enn industrien i Mo i Rana. Internasjonalt blir sirkulærøkonomi sett på som den nye økonomien, hvor varer og produkter skal skapes med minst mulig fotavtrykk for vårt felles miljø, og Norge er forpliktet til dette i internasjonale avtaler. Industrien over hele verden søker etter løsninger for mer smarte og grønne produksjonsmetoder med mindre sløsing av råvarer og energi, og på dette feltet er Mo Industripark en internasjonal spydspiss.

Mo i Rana, Mo Industripark, Celsa

I Mo i Rana merkes endringene ved at stadig flere unge med høy kompetanse fra norske og utenlandske universiteter ansettes i viktige stillinger i industrien. Ingeniørmiljøene blir stadig mer flerspråklige, og de unge med ny og spennende kunnskap erfarer raskt at deres kompetanse skaper resultater. Gledelig kan de konstatere at deres oppdragsgivere og et helt lokalsamfunn er svært opptatt av de samme målene, og at næringslivet konkurrerer om å være mest mulig miljøvennlig.

Veidekke og Celsa Armering har et tett samarbeide om utviklingen av armeringsprodukter

Når vi i husholdningen bretter melkekartonger bidrar vi til viktig resirkulering, men ofte sendes tomflasker, plast og aluminiumsemballasje langt av gårde for å gjenvinnes. I Mo Industripark er det et mål at det som er avfall i én bedrift skal kunne anvendes som råstoff hos naboen. Dermed blir transport minimert og industriens fotavtrykk enda mindre.

 

Et lettfattelig eksempel fra Mo Industripark er at oppvarmet kjølevann fra smelteverkene varmer opp bassengene hos nabobedriften Ranfjord Fiskeprodukter, hvor det oppdrettes smolt til kystens havbruksnæring. Resten av det oppvarmede vannet går i rør og varmer opp skoler og sykehus mange kilometer unna industriparken. Rundt 500 GWh gjenvinnes på denne måten.

 

Et par andre eksempler er at støv fra Elkem og Celsa fanges opp i deres renseanlegg og selges som råvare til betongproduksjon, samt at knust slagg fra smelteverkene anvendes til veibygging og til drenerende fyllmasser og til vegbygging. Også ildfaststein fra smelteverkenes ovner og tappeauser tas vare på og males opp til grus, og vender tilbake til verkene for nye bruksområder.

Denne animasjonen illustrerer hvordan ressursene utnyttes i Mo Industripark i dag, og hvordan planene er for videre utvikling:

Også i fremtiden vil verdens industriproduksjon være avhengig av utvinning av naturressurser, men som tillegg til stadig mer resirkulering. For å minimere det fotavtrykket vi etterlater oss vil det være avgjørende at de nye naturressursene havner i en evig sirkel sammen med verdifulle ressurser som allerede er utvunnet. Hvis vi ikke gjør dette, vil jorden vi lever på tømmes for edle metaller og mineraler innen få år.

Sirkulærøkonomi må derfor være en del av hvordan vi er, hvordan vi tenker og produserer og ikke minst hvordan vi konsumerer. I Mo i Rana har vi ambisjoner om å være foran i utviklingen.

Les mer på disse sidene:

Mo Industripark

Celsa Steel Service/Celsa Armering

Elkem Rana

Ferroglobe Mo i Rana

Kvarøy Fiskeoppdrett/Ranfjord Fiskeprodukter

Traineeprogrammet Kandidat Helgeland

bottom of page