top of page
VIKTIGE FRAMSKRITT MED GODE FOTAVTRYKK

Byggeboom i Mo i Rana

FREYR Battery signerte nylig en rammeavtale med de lokale boligutviklerne Ranheim eiendom, Zar eiendom og Sparebank 1 Helgeland i Mo i Rana. Planene er omfattende.

Mo i Rana, Ny by, Byggeboom, Giga Factory, Freyr Battery

Byggfakta ga i går en brei omtale om de offensive planene i Mo i Rana, og om hvordan disse skaper en byggeboom i industribyen. Byggfakta viser til at det trengs betydelig tilflytting av ansatte til batteriproduksjonen og at mange av disse vil måtte komme fra utlandet. En ringvirkningsanalyse utført av Menon Economics i 2021, antyder et behov for et sted mellom 1.800 og 2.150 nye boenheter i Mo i Rana i årene som kommer.


I følge Byggfakta har FREYR Battery nylig signert en rammeavtale med de lokale boligutviklerne Zar eiendom og Ranheim eiendom, og Sparebank 1 Helgeland. Det unike med avtalen er at vanligvis må boligutviklere forhåndsselge et visst antall leiligheter før banken kan innvilge lån til byggeprosjektet. Gjennom rammeavtalen stiller FREYR Battery med en finansiell garanti for boligbyggingen, og dette muliggjør et raskere boligutvikling i industribyen.


De planlagte prosjektene fra de lokale boligutviklerne utgjør i første omgang i underkant av 180 boenheter av ulike størrelser, men boligbehovet vil som nevnt være økende.


- Det vil være vanskelig for våre rekrutteringer å delta i et forhåndssalg før de er kommet hit. Derfor samarbeider vi i FREYR Battery med de lokale eiendomsutviklerne og den lokale banken gjennom å stille med finansiell garanti, slik at vi kan sørge for at boligene er på plass når arbeiderne kommer, forteller økonomiansvarlig i FREYR Battery Operations, Helge Aasen til Byggfakta.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page